Basn Crog Wal

  • Ystafell Ymolchi Wal Celf Ceramig Gwyn Hung Basn Golchi Dwylo

    Ystafell Ymolchi Wal Celf Ceramig Gwyn Hung Basn Golchi Dwylo

    Mae'r basnau hongian Wal wedi'u cynllunio i'w defnyddio yn yr un lleoedd arbennig, megis mannau awyr agored neu doiledau cyhoeddus Wrth gwrs, i'r cwsmeriaid hynny sydd â gofod ystafell ymolchi cyfyngedig gartref, heb os, y basn golchi wal hwn yw'r dewis gorau.Mae gosod y math hwn o fasnau yn wahanol i rai eraill.Gall y draen osod un wal i achub y gofod, a gall hefyd wneud yr allfa ddraenio ar y llawr fel arfer.Mae gosodiad hyblyg y bibell ddraenio yn rhoi gwell ymdeimlad o brofiad i ddefnyddwyr.Mae siâp y basnau hyn fel arfer yn siâp triongl, siâp petryal, siâp sgwâr neu siâp hanner cylch.Bydd yr ochr sy'n cysylltu'r wal yn lamineiddio 100% â'r wal a'r cyfan sydd angen ei wneud yw troi dwy neu dri sgriw wrth osod.